4 lỗi thiếu dấu câu thường gặp trong IELTS Writing

Trong kỳ thi IELTS Writing, khả năng sử dụng đúng dấu câu là một yếu tố quan trọng để đạt điểm cao. Dấu câu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự rõ ràng, sắp xếp logic và liên kết giữa các ý trong bài viết. Tuy nhiên, rất nhiều thí sinh mắc phải lỗi thiếu dấu câu, ảnh hưởng đến tính chính xác và sự truyền đạt ý nghĩa của bài viết.

Các lỗi thiếu dấu câu thường gặp khi viết bài luận IELTS

Thiếu dấu chấm (.)

Lỗi thiếu dấu chấm (.) là một trong những lỗi thường gặp khi viết bài trong kỳ thi IELTS Writing. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách bố trí câu và câu chuyển tiếp mà còn làm giảm tính chính xác và dễ hiểu của bài viết.

Ví dụ:

 • Câu sai: “Global warming is a serious issue it has many negative effects on the environment.”

Trong ví dụ này, câu tiếp theo đã được bắt đầu bằng một từ mới mà không có dấu chấm để phân tách giữa câu trước và câu sau. Điều này làm cho câu văn trở lên không rõ ràng và làm giảm khả năng người đọc hiểu được các ý tưởng cụ thể.

 • Câu đúng: “Global warming is a serious issue. It has many negative effects on the environment.”

Để tránh lỗi thiếu dấu chấm, người viết nên chú ý sử dụng dấu chấm đúng cách, kết thúc các câu đầy đủ trước khi bắt đầu câu mới.

Thiếu dấu phẩy (,)

Lỗi thiếu dấu phẩy là một trong những lỗi phổ biến nhất trong việc sử dụng dấu câu trong IELTS Writing. Thường xảy ra khi người viết quên đặt dấu phẩy để phân tách giữa các mệnh đề hoặc cụm từ khác nhau, dẫn đến việc đọc không trôi chảy và khó hiểu.

Thiếu dấu phẩy khi liệt kê

Người viết cần sử dụng dấu phẩy để phân tách các phần tử trong một danh sách. Đây là trường hợp phổ biến nhất khi liệt kê các ý, ví dụ hoặc thông tin trong một câu.

Ví dụ:

 • Câu sai: Many factors contribute to environmental pollution including industrial emissions vehicle exhaust and improper waste disposal.
 • Câu đúng: Many factors contribute to environmental pollution, including industrial emissions, vehicle exhaust, and improper waste disposal.

Lưu ý: Trong trường hợp danh sách liệt kê có nhiều hơn 2 đối tượng trở lên thì mới dùng dấu phẩy để ngăn cách, trước đối tượng cuối cùng sẽ dùng and.

Thiếu dấu phẩy trong câu sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định là một loại mệnh đề có tác dụng bổ sung thông tin về người hoặc vật được đề cập trong câu. Nếu loại bỏ mệnh đề này, người nghe vẫn có thể nhận biết được chủ thể mà câu đang nói, và câu vẫn giữ nguyên ý nghĩa chung. Dấu phẩy được sử dụng để phân tách mệnh đề này khỏi phần còn lại của câu.

Ví dụ:

 • Câu sai: The book which was written by Shakespeare is a classic
 • Câu đúng: The book, which was written by Shakespeare, is a classic.

Trong ví dụ này, danh từ làm chủ ngữ là the book đã xác định, mệnh đề quan hệ which was written by Shakespeare chỉ giúp làm rõ nghĩa cho danh từ này, do đó đây là mệnh đề quan hệ không xác định. Trong trường hợp này, người học cần sử dụng dấu phẩy trước đại từ quan hệ which và trước động từ chính của câu is.

Thiếu dấu phẩy trong câu có 2 mệnh đề trở lên

Trong trường hợp câu có hai mệnh đề trở lên được nối với nhau bởi các liên từ đẳng lập, cần sử dụng dấu phẩy để phân tách hai mệnh đề đó. Các liên từ đẳng lập bao gồm For, And, Nor, But, Or và Yet.

Ví dụ: I wanted to go to the party, but I had to study for the exam. (Dịch: Tôi muốn đi dự tiệc, nhưng tôi phải học cho bài kiểm tra.)

Trong câu này, có hai mệnh đề “I wanted to go to the party” và “I had to study for the exam” được nối với nhau bởi liên từ đẳng lập “but”. Dấu phẩy được sử dụng để phân tách hai mệnh đề này.

Thiếu dấu chấm phẩy (;)

Dấu chấm phẩy được sử dụng để phân tách các mệnh đề hoặc câu có quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi viết, thí sinh thường gặp lỗi không sử dụng dấu chấm phẩy đúng cách, hoặc quên sử dụng nó. Điều này có thể dẫn đến các câu dài và khó hiểu. Để hạn chế lỗi này, hãy nhớ rằng dấu chấm phẩy được sử dụng trong trường hợp để phân tách các mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

 • Câu sai: He studied hard for the exam therefore he got a high score.
 • Câu đúng: He studied hard for the exam; therefore, he got a high score.

Thiếu dấu hai chấm (:)

Dấu hai chấm thường được sử dụng để giới thiệu một danh sách, mô tả, giải thích hoặc trích dẫn. Thí sinh thường mắc lỗi không sử dụng dấu hai chấm khi cần thiết hoặc sử dụng nó không đúng cách. Để hạn chế lỗi này, hãy nhớ rằng dấu hai chấm được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Giới thiệu một danh sách: There are three things you should bring to the party: food, drinks, and a gift.
 • Mô tả hoặc giải thích: The situation was clear: he had to make a decision.
 • Trích dẫn: The teacher said: “Pay attention to the instructions.” Cách tránh thiếu dấu câu khi viết bài luận IELTS

   

Thiếu dấu ngoặc (đơn và kép):

Dấu ngoặc được sử dụng để đặt các từ, cụm từ hoặc câu trích dẫn vào một phần riêng biệt trong văn bản. Thí sinh thường gặp lỗi không sử dụng dấu ngoặc đúng cách hoặc quên đặt dấu ngoặc vào những chỗ cần thiết. Để hạn chế lỗi này, hãy nhớ những điểm sau:

 • Sử dụng dấu ngoặc đơn để bao quanh các cụm từ hay mệnh đề phụ: The company (which was founded in 1990) has grown rapidly.
 • Sử dụng dấu ngoặc kép để bao quanh các trích dẫn, từ ngữ chuyên ngành, hoặc để gợi ý ý nghĩa khác của từ: The article defines globalization as “the process of increasing interconnectedness between countries.”

Để nhận ngay chương trình ưu đãi trong tháng

Bài viết liên quan