Bỏ túi cách làm Two – part Question Essay trong IELTS Writing Task 2

1. Chiến lược làm dạng bài Two-part question essay

1.1. Phân tích đề bài

Tương tự các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2, thí sinh cần thực hiện phân tích đề. Cụ thể là:

 • Chủ đề
 • Yêu cầu của đề bài

Lưu ý: Để giải quyết được toàn bộ các yêu cầu đề bài, thí sinh cần xác định rõ yêu cầu bằng cách đọc kỹ instruction words (hướng dẫn hay chính là câu hỏi của đề bài). Đúng như tên gọi, yêu cầu của dạng bài này sẽ luôn có 2 phần, tương ứng 2 câu hỏi.

Ví dụ:

Success is often measured by wealth and material possessions. Do you think wealth is the best measure of success? What makes a successful person?

 • Câu hỏi 1: Do you think wealth is the best measure of success?
 • Câu hỏi 2: What makes a successful person?

1.2. Bố cục dạng bài two part question essay

Cấu trúc bài viết 4 phần:

Introduction:

 • Nêu chủ đề của bài viết
 • Đưa ra câu trả lời chung, ngắn gọn cho 2 câu hỏi mà đề bài đưa ra.

Body:

 • Body 1: Trả lời cho câu hỏi 1.
 • Body 2: Trả lời cho câu hỏi 2.

Conclusion:

 • Tóm tắt, khẳng định lại câu trả lời đối với 2 câu hỏi của đề bài.

2. Hướng dẫn viết Two-part question essay trong IELTS Writing Task 2 từng phần

In some countries, the number of people choosing to live by themselves is increasing rapidly in recent years. Why is this the case? Is this a positive or negative development?

2.1. Viết mở bài (Introduction)

 • Nêu chủ đề của bài viết bằng cách paraphrase lại đề bài

In today’s world, living alone has become an increasingly popular choice for people. 

 • Đưa ra câu trả lời chung, ngắn gọn cho 2 câu hỏi mà đề bài đưa ra.

There are several reasons why more people are opting for living on their own, and this can cause a range of negative impacts.

2.2. Viết đoạn thân bài 1 (Body paragraph 1)

Tham khảo cách triển khia 1 đoạn thân bài writing task 2 như sau

Main idea ……..
Explain………..
Example – Effect/Result………..
Conclusion………

 • Body 1: Why more and more people choose to live alone? (Vì sao ngày càng nhiều người chọn sống một mình)

Main idea 1:

Independence / Freedom

Explain:

People live alone, away from their family, can do what they want without having to worry about disturbing others

Example:

Young people may ask their friends to come over and have a party until late, which does not concern their parents because they live in another place.

Main idea 2: 

Not having to take many responsibilities

Example:

Marriage life involves many duties such as taking care of children as paying bills for the whole family 

Explain:

If people live alone, they have more time for their own interests and hobbies (travelling, shopping)

2.3. Viết đoạn thân bài 2 (Body paragraph 2)

 • Body 2: Is this a positive or negative development? (Việc này ảnh hưởng tốt hay xấu?)

Main idea 1: Loneliness

Explain:

Deal with their daily problems all by themselves

Example:

When they get sick, there is no one to take care of them, buy medicine or take them to the hospital

Result:

They may struggle and feel isolated.

Main idea 2: More people living alone = demand for housing increases

Result:

Housing price increases rapidly, especially in cities / lack of accommodation.

3. Viết Kết bài (Conclusion)

 • Khẳng định lại câu trả lời cho 2 câu hỏi đề bài đưa ra. Việc này có thể thực hiện bằng paraphrase lại mở bài.

Tạm kết

Thông qua bài viết này, bạn đã hiểu hơn về Two part question essay trong IELTS Writing Task 2 cũng như cách xây dựng bài viết. Để luyện tập nhuần nhuyễn dạng bài này và các dạng bài khác trong IELTS Writing, vui lòng tham khảo khoá học Elementary tại IELTS Arena nhé

Để nhận ngay chương trình ưu đãi trong tháng

Bài viết liên quan