Trong IELTS Writing Task 1, giám khảo sẽ chấm bài của thí sinh dựa trên 4 yếu tố, trong đó Ngữ pháp và Độ chính xác (Grammar Range and Accuracy) là một yếu tố rất quan trọng. Việc người học sử dụng mạo từ không chính xác sẽ ảnh hưởng đến điểm ngữ pháp (và nếu lặp lại lỗi sai nhiều lần còn ảnh hưởng đến độ mạch lạc, trôi chảy của bài). Sau đây, IELTS Arena sẽ phân tích một số lỗi cơ bản về mạo từ mà học viên thường mắc phải khi viết bài.

Thiếu mạo từ trước các danh từ đếm được số ít

Đây là một lỗi rất phổ biến với người học mới và các band điểm dưới 6.5, thường chưa quen với việc thêm mạo từ “a/an/the” trước các danh từ đếm được số ít.

Để khắc phục lỗi này, người viết cần chú ý tất cả những danh từ đếm được (countable noun) mình vừa viết. Mỗi khi một danh từ được sử dụng, người học cần kiểm tra xem có cần dùng mạo từ đi kèm hay không. Nếu câu trả lời là Có, thì đó sẽ là giới từ nào (a, an, the)?

  • Với danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng phụ âm, mới nhắc đến lần đầu ⇒ thêm mạo từ “a” (a book, a house,…)
  • Với danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng nguyên âm (a,e,i,o,u), mới nhắc đến lần đầu ⇒ thêm mạo từ an (an apartment, an elephant,…)
  • Với danh từ đếm được số ít đã nhắc đến trước đó ⇒ thêm mạo từ “the”

Ví dụ câu sai: Look at bar chart, the number of students increases significantly after 5 years.

Phân tích: Từ “bar chart” là danh từ đếm được, nên phải đi kèm với mạo từ “a/an” hoặc “the”. Mà bar chart đó là chủ thể đã được cả người viết lẫn người đọc xác định rồi, vì vậy cần dùng mạo từ “the”.

Sửa lại: Look at the bar chart, the number of students increases significantly after 5 years. (Dịch: Nhìn vào biểu đồ cột, số lượng học sinh tăng đáng kể sau 5 năm.)

Ví dụ: In 2010, there was residential area located in the center of the town.

Phân tích: Cụm “residential area” (khu dân cư) là danh từ đếm được, mà chưa được xác định. Vì mới chỉ nhắc đến có một khu dân cư ở đó thôi chứ chưa rõ là khu nào, nên dùng “a”.

Sửa lại: In 2010, there was a residential area located in the center of the town. (Dịch: Năm 2010 có một khu dân cư nằm ở trung tâm thị trấn.)

Dùng “the” trước mọi danh từ trong câu một cách vô ích

Nhiều người học thắc mắc không biết nên viết bao nhiêu mạo từ “the” là đủ trong một câu, vì để đâu cũng thấy hợp. Tuy nhiên việc sử dụng “the” dựa trên bản năng như vậy rất dễ sai, đặc biệt là những người chưa chắc ngữ pháp. Người học nên dựa vào hai bảng đã được cung cấp ở đầu bài viết về trường hợp sử dụng mạo từ “the” đúng và sai cách để tránh lỗi ngữ pháp.

Ví dụ: The quantity of individuals drinking the coffee experienced the dramatic rise in the morning.

Phân tích: Trong câu này, chủ thể câu tập trung vào số lượng người (The quantity of individuals) mà không xác định rõ loại cà phê cụ thể nào. Nếu muốn sử dụng “the coffee,” câu phải được điều chỉnh để đề cập đến loại cà phê cụ thể nào đó, ví dụ: “The coffee served at the café experienced a dramatic rise in popularity in the morning.” Đồng thời, “dramatic rise” là một sự tăng lên mới được nhắc đến lần đầu, nên đổi thành “a”.

Sửa lại: The quantity of individuals drinking the coffee experienced a dramatic rise in the morning. 

Sử dụng thừa mạo từ trước “thời gian”

  • “In the morning, in the afternoon” thì đúng, nhưng “in the night” hay “at the night” là sai => sửa lại là “at night”. Đây là một trường hợp khá đặc biệt, riêng miêu tả buổi tối sẽ không dùng “the”.
  • Dùng “the” trước một thập kỉ “the 1900s/ the 2000s” thì đúng, nhưng “the 1900/ the 2000” thì sai. Khi nói về một số năm cụ thể, chỉ được dùng mạo từ “the” khi có chữ “year”

Ví dụ: A slight drop was witnessed in the book numbers in the 2010.

Sửa lại: A slight drop was witnessed in the book numbers in the year 2010.

hoặc: A slight drop was witnessed in the book numbers in 2010.

Thiếu/ thừa “the” trước địa danh

Trong Writing Task 1 hay đề cập đến tên các đất nước hoặc thành phố, trong đó “US/UK” rất hay được sử dụng. Vì vậy, lỗi thiếu mạo từ “the” trước “US/UK” khá là phổ biến, do người viết chưa biết hoặc chưa quen với cách viết này.

Ví dụ: There was a moderate increase in the proportion of students participating in history-base subjects in US.

Sửa lại: There was a moderate increase in the proportion of students participating in history-base subjects in the US.

Ngoài ra người viết còn hay mắc lỗi khi sử dụng “the” với tên riêng của núi, hồ, sông, đảo. Tuy nhiên, “the” chỉ dùng với một số khu vực địa lý như: cụm sông, dãy núi, cụm đảo, kênh đào, đại dương. Hay nói cách khác, phải là một tập hợp các khu vực mới dùng “the”, còn một khu riêng thì không dùng.

Ví dụ: “Mount Everest is located in The Nepal.”

Phân tích: Lỗi sai ngữ pháp trong câu là việc sử dụng “the” trước tên riêng của quốc gia “Nepal.” Trong tiếng Anh, khi đề cập đến tên riêng của một quốc gia, không cần sử dụng mạo từ “the.” “The” thường được sử dụng trước các danh từ hoặc danh từ riêng cụ thể như “the mountain,” “the river,” “the lake,” nhưng không phải trước tên riêng của quốc gia.

Sửa lại: “Mount Everest is located in Nepal.”

Trên đây là 4 lỗi người học thường mắc phải nhất, ngoài ra vẫn còn nhiều trường hợp đơn lẻ khác. Cốt lõi của tất cả các lỗi sai này đều đến từ việc chưa hiểu rõ ngữ cảnh (context) của bài viết, và chưa nhớ hết các trường nên và không nên sử dụng mạo từ.

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp các bạn luyện tập kỹ năng viết dễ dàng hơn. Chúc các bạn học tập và ôn thi thật tốt!