IELTS Arena luôn đặt kết quả của học viên lên hàng đầu.

Hiệu quả của khóa học sẽ được quyết định bởi 2 yếu tố: Chất lượng đào tạo từ IELTS ArenaSự chủ động từ phía học viên.

Về phía IELTS Arena, chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo, bao gồm trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên – trợ giảng và chất lượng của giáo trình.

 

Cam kết đầu ra của IELTS Arena được thực hiện dựa trên việc đánh giá mức độ chủ động học tập của người học. Cụ thể:

  • IELTS Arena cam kết đảm bảo đầu ra cho các học viên tham gia khóa học thuộc đúng trình độ kiểm tra đầu vào, đi học, tham dự học bổ trợ và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của trung tâm.
  • Đối với những học viên đạt yêu cầu về đi học và làm bài tập đầy đủ, IA sẽ hỗ trợ 100% phí học lại nếu học viên chưa đạt đầu ra theo cam kết.

Với chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn và sự nỗ lực đến từ người học, IELTS Arena tin chắc rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu mong muốn.

 

Quy chế hoạt động

Bài kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào

Tất cả các học viên cần làm bài test đầu vào trước khi đăng ký khóa học. Bài test này được thiết kế để đánh giá chính xác trình độ đầu vào của học viên. Bài test được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Lịch học và giảng viên

Học viên được trung tâm cung cấp lịch khai giảng, lịch học và thông tin về giáo viên đứng lớp. Học viên được quyền chuyển lớp (với điều kiện lớp chuyển đến có tiến độ học chạy song song hoặc khai giảng sau lớp đang học).

Các khoá học tiếng Anh tại IELTS Arena

Giáo trình giảng dạy

Giáo trình giảng dạy tại trung tâm là sản phẩm độc quyền do IELTS Arena biên soạn, có xin bản quyền của Cục sở hữu trí tuệ và đã được cấp phép.

IELTS Arena luôn cập nhật và cải tiến giáo trình hàng năm theo phiếu nhận xét của học viên, cũng như phù hợp với xu hướng ra đề và sự thay đổi của đề thi.

Phương pháp giảng dạy

Mô hình học đảo ngược (FLIPPED LEARNING) là một mô hình dạy học mới ra đời trong khoảng 10 – 15 năm nay ở Mỹ, được áp dụng rộng rãi trong nhiều trường học, từ tiểu học đến đại học, đã đảo ngược cách tổ chức dạy học theo lớp học truyền thống. Đây cũng là phương pháp giảng dạy chính tại IELTS Arena.

Trong mô hình dạy học này, giáo viên (GV) có nhiều cơ hội trong quan sát, tiếp xúc để hướng dẫn, đánh giá từng học viên (HV), tạo không gian để HV năng động hơn trong việc thu nhận kiến thức, hợp tác bạn bè và đánh giá được kết quả học tập của bản thân, nâng cao năng lực tự học, tự đánh giá. 

Cơ sở khoa học của lớp học đảo ngược là dựa trên 6 bậc gồm ghi nhớ, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá.