VINH DANH HỌC VIÊN TIÊU BIỂU THÁNG 5

Ai là người thắng cuộc? Ai sẽ là người soán ngôi để được xướng mặt trên bảng vàng của IELTS ARENA tháng 5 này? Vâng vậy là tháng 5 đã