Upper IELTS 5.0-6.5+

Nếu bạn có mức vốn từ vựng, ngữ pháp cơ bản nhưng các kỹ năng vẫn chưa được ổn định, bạn phát âm chưa chuẩn, kỹ năng làm bài các

Advanced IELTS 6.5-7.0+

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng và trình độ tiếng anh, sử dụng tiếng anh như người bản xử thì Advanced IELTS chính là khóa học dành cho bạn.

Inter IELTS 3.5-5.0+

Nếu bạn đã nắm được kiến thức cơ bản nhưng chưa thực sự vững, chưa ổn định về các kỹ năng hay phát âm chưa chuẩn thì đây chính là

Pre IELTS 0-3.5+

Bạn đang muốn học IELTS nhưng lại lo lắng vì mình chưa trang bị kỹ năng luyện thi IELTS? Vậy Pre-IELTS sẽ là khóa học xây dựng nền móng vững

Lộ trình Communication

Bạn cảm thấy thiếu tự tin khi nói tiếng anh? Công việc của bạn bắt buộc cần tiếng anh để thăng cấp? Bạn muốn sử dụng tiếng anh thành thạo

Lộ trình Speed Up

KHÓA HỌC SPEED UP Trình độ tiếng anh của bạn đang ở mức cơ bản? Bạn mong muốn cải thiện trình độ tiếng anh của mình ở cả 4 kỹ

Lộ trình Basic

KHÓA HỌC BASIC Học IELTS cần bắt đầu từ đâu? Nếu mất gốc thì chọn học lớp nào phù hợp? Đây là khóa học mà IELTS Arena thiết kế riêng