/
04/03/2024

Khóa học Basic

00
0 Enrolled

What Will I Learn?

 • Tăng trình độ từ A0 – A1 (theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR).
 • Ngữ pháp: Nắm được 16 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm cơ bản, bao gồm các thành phần câu, 2 thì cơ bản và các cấu trúc câu thông dụng trong giao tiếp.
 • Từ vựng: Nắm được 16 chủ đề từ vựng, trung bình mỗi buổi học viên sẽ được học 1-2 chủ đề từ vựng.
 • Nghe: Nghe hiểu những chủ đề cơ bản trong giao tiếp hằng ngày. Có thể rút ra ý chính của chủ đề đang được nói đến.
 • Nói: Tự giới thiệu về bản thân mình và những người thân thiết. Có thể giao tiếp những tình huống cơ bản như mua sắm, tham gia giao thông.
 • Đọc: Đọc được những mẫu văn bản đời sống và hành chính cơ bản, nắm được ý chính.
 • Viết: Viết được những đoạn văn ngắn từ 80-100 từ về các chủ đề cơ bản trong cuộc sống.
 • Đạt được tự chủ trong học tập, có định hướng và kế hoạch học tập hợp lý từ đó đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

Course Content

Lộ trình nền tảng
Lộ trình nền tảng

About the instructor

0 (0 ratings)

1 Courses

0 students

Free
Free access this course
Durations: 30 giờ
Lectures: 0
Students: Max 20
Level: Sơ cấp
Language: English
Certificate: Yes

Audience

 • Các bạn nên bắt đầu từ giai đoạn này nếu bản thân đang gặp phải các vấn đề như:
 • Mất gốc tiếng Anh.
 • Chưa nắm vững bảng phiên âm IPA, phát âm chưa chuẩn, còn sai nhiều âm cơ bản.
 • Không nắm được các nguyên tắc về phát âm, nhấn trọng âm và ngữ điệu.
 • Chưa từng tiếp xúc với IELTS, không nắm rõ được cấu trúc bài thi, dạng đề thi IELTS.
 • Ngữ pháp còn yếu, chưa biết cách nhận dạng và sử dụng các cấu trúc câu phổ biến.
 • Khả năng tiếp nhận ngôn ngữ: kỹ năng Nghe chưa tốt, chưa nắm bắt được thông tin; kỹ năng Đọc gặp nhiều khó khăn, hạn chế, khó hiểu.
 • Khả năng sản sinh ngôn ngữ: chưa biết hình thành các câu cơ bản trong kỹ năng Viết, chưa nắm bắt được cách viết luận học thuật; kỹ năng Nói yếu, còn ấp úng, chưa diễn đạt được ý tưởng một cách trôi chảy trong tiếng Anh.