MS. SIMON AAMIRA

  • Quốc tịch Nam Phi
  • Cử nhân ngành Y, tốt nghiệp loại Xuất sắc, University of Stellenbosch (Nam Phi)
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TEFL level 5
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh hơn 2 năm cho nhiều lứa tuổi tại các
  • Giáo viên hệ thống Anh ngữ uy tín tại Việt Nam: Jello Academy, TH Academy, Taly
  • English, Apax Leaders,….