Listening Section 1 thường được xem là phần thi dễ lấy điểm nhất trong kỹ năng IELTS Listening. Tuy nhiên một số thí sinh vẫn đánh mất điểm do chưa để ý đến quy cách viết đáp án trong bài thi. Bài viết dưới đây hướng dẫn một số lỗi thường gặp của các thí sinh

Đánh vần số/chữ

  • Nên nghe và tập đánh vần nhiều
  • Khi dãy số kết thúc, hãy nhẩm lại phần chữ/số mình chưa kịp viết liên tục trong đầu.

VD: Tập đánh vần các từ tiếng anh như Vengerberg, Merigold, Riannon

Ngày/tháng/thời gian

  • 4 cách viết ngày/tháng được chấp nhận
August 11th11th August
August 1111 August
  • Giờ giấc: Chú ý những cách đọc giờ khác nhau 

VD: 8h15 = Eight fifteen, Fifteen past eight, A quarter past eight

7h45 = Seven fortyfive, Fifteen to eight, A quarter to eight

  • Khoảng thời gian: 

VD: Quarter = 1 quý = 3 tháng

Fortnight = 2 tuần

Địa chỉ/Email

  • Các loại đường có thể xuất hiện: Road, Street, Avenue, Parade, Drive,…
  • Cẩn thận với những tên đường không đánh vần: King’s Road, Church Road,…
  • Email: Một số kí tự đặc biệt: @ (= at), _ (= underscore), – (=hyphen)
  • Postcode: Cú pháp phổ biến AB12CD

Đơn vị tiền tệ

  • Chú ý cách viết đơn vị tiền tệ
50 pounds£50
50 pence 50p
1 penny1p
50 pounds 50 pence£50.05
50 dollars$50
50 cents50¢
1 cent

Chúc các bạn học tập và ôn thi thật tốt!