KINH NGHIỆM HỌC IELTS LISTENING

Giới thiệu chung Bài thi IELTS Listening có 4 Part (bài/phần thi) kéo dài 30’, trong đó dạng Short Answer Questions thường xuất hiện ở Part 2. Theo IDP, bài nghe ở Part 2 là “A monologue set in an everyday...

Xem chi tiết

Trong quá trình luyện IELTS Listening, một trong những khó khăn phổ biến mà thí sinh Pre-Intermediate gặp phải là không thể nhận diện và phân tách từ vựng từ một chuỗi âm thanh. Điều này dẫn đến việc bỏ...

Xem chi tiết

Listening Section 1 thường được xem là phần thi dễ lấy điểm nhất trong kỹ năng IELTS Listening. Tuy nhiên một số thí sinh vẫn đánh mất điểm do chưa để ý đến quy cách viết đáp án trong bài thi....

Xem chi tiết

Phân biệt rõ “Test listening” và “Learn listening” Nhiều học viên đang học nghe theo kiểu test listening, nói cách khác là các bạn cứ bật bài nghe lên, tích câu, rồi sau đó xem kết quả. Chắc chắn cách này...

Xem chi tiết

Phân biệt rõ “Test listening” và “Learn listening” Nhiều học viên đang học nghe theo kiểu test listening, nói cách khác là các bạn cứ bật bài nghe lên, tích câu, rồi sau đó xem kết quả. Chắc chắn cách này...

Xem chi tiết

Dạng bài Completion trong IELTS Listening (điền vào chỗ trống) là một dạng khá phổ biến trong bài thi IELTS Listening. Tuy nhiên, dạng bài Completion trong IELTS Listening này lại có khá nhiều biến thể và mỗi loại biến...

Xem chi tiết

Chắn hẳn dạng bài COMPLETION trong IELTS Listening đã rất quen thuộc với các bạn rồi phải không? Những bạn đã từng tìm hiểu về IELTS luôn biết rằng trong 4 kỹ năng thì đọc và nghe là hai kỹ năng luôn dễ dàng...

Xem chi tiết

Phương pháp luyện nghe qua phim ảnh đã không xa lạ với các bạn học ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải cứ xem phim là sẽ cải thiện kỹ năng nghe. Vì vậy, để hiểu...

Xem chi tiết

Để tăng 1 band điểm IELTS Listening, nhất là từ 5.0 lên 6.5 với thời gian trong vòng 1 tháng là một việc không hề đơn giản. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là bạn sẽ không làm được nếu bạn...

Xem chi tiết

Báo chí nói gì về
IELTS Arena?

Đối tác của IELTS Arena