KINH NGHIỆM HỌC IELTS SPEAKING

Các vấn đề trong phát âm được coi là một trong những vấn đề tương đối khó để khắc phục, nhất là đối với những người mới bắt đầu học Tiếng Anh hoặc có trình độ tương đương IELTS 3.0...

Xem chi tiết

Speaking là một trong những kĩ năng quan trọng nhất trong học tập và tiếp cận ngôn ngữ. Đây là một kĩ năng khó, cần phải được liên tục trau dồi và luyện tập. Hôm nay, IELTS Arena sẽ gửi...

Xem chi tiết

Trong bài thi IELTS Speaking, thí sinh sẽ phải tương tác rất nhiều với giám khảo, đặc biệt là thể hiện quan điểm/ý kiến của bản thân. Vì vậy, việc học và thành thạo các cụm từ thể hiện quan điểm...

Xem chi tiết

Để có thể nâng cao điểm số trong phần thi Speaking, các bạn thí sinh không những phải nói một cách trôi chảy mà ngữ pháp và từ vựng sử dụng trong câu cũng vô cùng quanh trọng. Ở bài...

Xem chi tiết

Để có thể nâng cao điểm số trong phần thi Speaking, các bạn thí sinh không những phải nói một cách trôi chảy mà ngữ pháp và từ vựng sử dụng trong câu cũng vô cùng quanh trọng. Ở bài...

Xem chi tiết

Describe an exciting sport that you know about. You should say: · What the sport is · How you know about this sport · How easy it is to play this sport and explain what it was about this sport that makes it...

Xem chi tiết

Thực tế là đề thi IELTS ngày càng khó và chủ đề cũng đa dạng hơn rất nhiều so với những năm trước, tình trạng học viên đi thi IELTS Speaking gặp những chủ đề hoàn toàn lạ lẫm, không...

Xem chi tiết

Describe an exciting sport that you know about. You should say: · What the sport is · How you know about this sport · How easy it is to play this sport and explain what it was about this sport that makes it...

Xem chi tiết

Thực tế là đề thi IELTS ngày càng khó và chủ đề cũng đa dạng hơn rất nhiều so với những năm trước, tình trạng học viên đi thi IELTS Speaking gặp những chủ đề hoàn toàn lạ lẫm, không...

Xem chi tiết

Báo chí nói gì về
IELTS Arena?

Đối tác của IELTS Arena