Trong bài viết trước, IELTS Arena đã đề cập đến cách dùng mạo từ “the” trong bài Writing. Hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu những trường hợp mà mạo từ này không được sử dụng nhé!

1. Không dùng với tên quốc gia

Sai: the Germany, the Vietnam

⇒ Đúng: Germany, Vietnam

Lưu ý: Người học có thể dùng “the” khi nhắc đến người của quốc gia đó.

⇒ The Vietnamese, the German

2. Không dùng với tên ngôn ngữ

Sai: We speak the English.

⇒ Đúng: We speak English. (Chúng tôi nói tiếng Anh.)

Lưu ý: Người học có thể dùng “the” khi có từ “language” đi kèm

Ví dụ: To be the past master of the English language, an individual needs to practice hard not only in theory but also in practice. (Để trở thành bậc thầy về tiếng Anh, một cá nhân cần phải luyện tập chăm chỉ không chỉ về lý thuyết mà còn cả thực hành.)

3. Không dùng với các bữa ăn

Sai: the breakfast, the lunch

⇒ Đúng: breakfast, lunch

breakfast

4. Không dùng với tên người hay tên người + tước hiệu/danh hiệu

Sai: the John, the Jessica, the Queen Elizabeth, the President Biden

⇒ Đúng: John, Jessica, Queen Elizabeth, President Biden

5. Không dùng sau sở hữu cách

Sai: my the car, Ted’s the house

⇒ Đúng: my car, Ted’s house

6. Không dùng khi nói về tên nghề, tên chuyên ngành

Sai: The Engineering is a hard job.

⇒ Đúng: Engineering is a hard job.

Sai: I study the International Business.

⇒ Đúng: I study International Business.

Lưu ý: Tuy nhiên, người học vẫn dùng “the” trong trường hợp các từ này chỉ chức danh người theo nghề nghiệp.

Ví dụ: The doctor asked me a couple of questions. (Bác sĩ hỏi tôi một vài câu hỏi.)

7. Không dùng với tên cửa hàng, tên trung tâm thương mại

Sai: We shop at the Vincom.

⇒ Đúng: We shop at Vincom.

8. Không dùng với năm

Sai: I was born in the 1996.

⇒ Đúng: I was born in 1996.

Lưu ý: Người học có thể dùng “the” khi nhắc đến chuỗi các năm ⇒The 1990s (những năm 1990).

9. Không dùng với danh từ không đếm được

Sai: the rice, the hair, the war.

⇒ Đúng: rice, hair, war.

Lưu ý: Tuy nhiên, người học vẫn dùng “the” trong trường hợp chỉ một vấn đề cụ thể.

⇒ The Vietnam war (Chiến tranh Việt Nam).

10. Không dùng với tên riêng của núi, hồ, sông, đảo

Sai: the Hoan Kiem Lake, the Red River, the Halong Bay.

⇒ Đúng: Hoan Kiem Lake, Red River, Halong Bay.

11. Không dùng với tên thành phố, phố, ga tàu, sân bay

Sai: the Tan Son Nhat Airport, the Victoria Station, the New York.

⇒ Đúng: Tan Son Nhat Airport, Victoria Station, New York.