Nếu bạn đã nắm được kiến thức cơ bản nhưng chưa thực sự vững, chưa ổn định về các kỹ năng hay phát âm chưa chuẩn thì đây chính là khóa học tạo bước đệm vững chắc để nâng cao level IELTS của bạn

A. Khóa học này dành cho ai?

 • Học viên đã có những kiến thức cơ bản về tiếng Anh nhưng kiến thức chưa vững
 • Học viên gặp khó khăn trong việc nhận dạng và sử dụng các dạng từ phổ thông (danh – động – tính – trạng)
 • Học viên khó viết/ nói được câu đơn đúng ngữ pháp
 • Học viên không kết nối được ý muốn nói/ không nói được hoặc nói câu dài còn chậm
 • Học viên phát âm không chuẩn; Còn nhầm lẫn trong cách phát âm một số âm
 • Học viên phát âmi đơn điệu, không để ý nhấn trọng âm của từ
 • Học viên chưa hiểu về IELTS, Không biết cấu trúc bài thi, Không quen với các dạng câu hỏi trong từng phần thi
 • Học viên không xác định được yêu cầu của các câu hỏi khác nhau

B. Mục tiêu đầu ra

 • Giúp bạn đạt được 5.0 IELTS.
 • Bạn tăng được kiến thức nền về ngữ pháp và từ vựng, quan trọng hơn, có thể áp dụng chúng vào thực tiễn.
 • Bạn đạt được sự tự chủ trong việc học tập của chính mình, có định hướng và kế hoạch học tập hợp lý, từ đó đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

C. Thời lượng học

Lớp học kéo dài 25 buổi, mỗi buổi học 2 tiếng với lịch học linh hoạt sáng, chiều tối để các bạn lựa chọn phù hợp.

D. Nội dung khóa học

LESSONPREPARATIONIN CLASSHOMEWORK
1Grammar:subject-verb agreementListening:Form & Note CompletionListening:Form & Note Completion
ListeningForm & Note Completion Review    
2Grammar:comparatives & superlativeReadingCompletionReadingCompletion
ReadingCompletion Review    
3Grammar:conditionalsListeningTable & Flowchart CompletionListeningCompletion
ListeningTable & Flowchart Completion Review    
4Grammar:passive & causativeReadingMatching featuresReadingMatching features & Completion
ReadingMatching Features Strategy    
5Grammar:relative clauseListeningMap labellingListeningMap labelling & Completion
ListeningMap Labelling Strategy    
6Grammar:linking wordsReadingIdea locationReadingIdea location & Matching features & Completion
ReadingIdea Location Strategy    
7Grammar:chủ ngữ giả & subjunctiveListeningMatching ideasListeningMatching ideas & Map labelling & Completion
ListeningMatching Ideas Strategy    
8Grammar:inversionReadingT/F/NGReadingT/F/NG & Idea location & Matching features & Completion
ReadingT/F/NG Strategy    
Mini test 1 (taking place on a different day)   
9Vocabulary:The art of persuationSpeakingPREDSpeakingPRED
SpeakingPRED Review  ListeningMatching ideas & Map labelling & Completion
10Vocabulary:Getting involvedSpeakingPart 1SpeakingPart 1
SpeakingPart 1 Strategy  ReadingT/F/NG & Idea location & Matching features & Completion
11Vocabulary:Global warmingSpeakingPart 1SpeakingPart 1
SpeakingPart 1 Strategy  ListeningMatching ideas & Map labelling & Completion
12Vocabulary:People and relationshipsSpeakingPart 2SpeakingPart 2
SpeakingPart 2 Strategy  ReadingT/F/NG & Idea location & Matching features & Completion
13Vocabulary:AdventureSpeakingPart 2SpeakingPart 2
SpeakingPart 2 Strategy  ListeningMatching ideas & Map labelling & Completion
14ListeningMatching Ideas & Map LabellingListeningMatching Ideas & Map LabellingListeningMatching Ideas & Map Labelling
ReadingT/F/NG & Idea Location & Matching FeaturesSpeakingPart 1 2ReadingT/F/NG & Idea Location & Matching Feature
Mid term (taking place on a different day)   
15Vocabulary:Words for describing graphs and diagramsWritingTask 1 TrendWritingTask 1 Trend
WritingTask 1 Trend Review  ReadingT/F/NG & Idea location & Matching features & Completion
16Vocabulary:Words expressing similarity and differenceWritingTask 1 StatisticsWritingTask 1 Statistics & Trend
WritingTask 1 Statistics Strategy  ListeningMatching ideas & Map labelling & Completion
17Vocabulary:Signposting expressions for writingWritingTask 1 StatisticsWritingTask 1 Statistics & Trend
WritingTask 1 Statistics Strategy  SpeakingPart 1
18Vocabulary:AdverbsWritingTask 1 StatisticsWritingTask 1 Statistics & Trend
WritingTask 1 Statistics Strategy  SpeakingPart 2
Mini test 2 (taking place on a different day)   
19Vocabulary:Words describing cause and effectWritingTask 2 OpinionWritingTask 2 Opinion
WritingTask 2 Overview   Task 1 Statistics & Trend
20Vocabulary:HealthWritingTask 2 OpinionWritingTask 2 Opinion
WritingTask 2 Opinion Strategy  ListeningMatching ideas & Map labelling & Completion
21Vocabulary:EducationWritingTask 2 OpinionWritingTask 2 Opinion
WritingTask 2 Opinion Strategy  ReadingT/F/NG & Idea location & Matching features & Completion
22Vocabulary:Emphasis and understatementWritingTask 2 DiscussWritingTask 2 Discuss & Opinion
WritingTask 2 Discuss Strategy  SpeakingPart 1 & 2
23Vocabulary:GadgetsWritingTask 2 DiscussWritingTask 2 Discuss & Opinion
WritingTask 2 Discuss Strategy   Task 1 Statistics & Trend
24Vocabulary:CitiesWritingTask 2 DiscussWritingTask 2 Discuss & Opinion
WritingTask 2 Discuss Strategy   Task 1 Statistics & Trend
25WritingTask 1 Statistics & Trend  WritingTask 1 Statistics & Trend
WritingTask 2 Discuss & Opinion   Task 2 Discuss & Opinion
    ListeningMatching ideas & Map labelling & Completion
    ReadingT/F/NG & Idea location & Matching features & Completion
    SpeakingPart 1 & 2
Final test (taking place on a different day)   

E. Mô hình lớp học:

Trình tự học 1 bài học của học viên Trung tâm luyện thi Ielts Arena như sau: 

Bước 1: Bạn sẽ được gửi trước các kiến thức ngữ pháp, từ vựng, chiến lược làm bài để nghiên cứu trước khi lên lớp. Những nội dung này đều là những nội dung mà bạn có thể tự tiếp cận và có đủ khả năng tìm hiểu trước. 

Bước 2: Toàn bộ thời gian trên lớp, bạn sẽ áp dụng phần kiến thức đã được nghiên cứu ở nhà để thực hành luyện tập chiến lược làm bài thi IELTS. Khi tương tác với các bạn trên lớp, giáo viên không cần đầu tư quá nhiều thời gian đi lại từng chút một của phần kiến thức đã chuẩn bị ở nhà, mà có thể tiến hành việc cùng các bạn luyện tập các bài tập trong đề thi IELTS. Khóa học INTERMEDIATE được chia làm 3 phần:

– 8 buổi đầu khóa: bạn được học 4 buổi kỹ năng Nghe và 4 buổi kỹ năng Đọc xen kẽ nhau, sau đó có 1 buổi Mini Test.

– 6 buổi tiếp theo: bạn được học kỹ năng Nói, sau đó có 1 buổi Test giữa khóa.

– 11 buổi còn lại: bạn được học kỹ năng Viết, xen giữa là 1 buổi Mini Test và cuối cùng là 1 buổi Test cuối khóa.

(Lưu ý: Các buổi Test không tính vào 25 buổi học chính)

Bước 3: Về nhà, bạn sẽ luyện tập thêm các bài thi IELTS thật. Các bài tập được thiết kế như là một chiếc “khóa” để xác nhận lại toàn bộ kiến thức đã học trong bài, giúp bạn và giáo viên nắm được trình độ và tốc độ tiến bộ trong việc học.

IELTS Arena tự hào là:

►Đối tác chính thức của IDP – là đơn vị đăng ký thi IELTS và có nhiều ưu đãi giảm lệ phí lên đến 500k. 

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, IELTS Arena đã mở rộng 7 cơ sở trên toàn quốc, đào tạo hàng nghìn học viên đạt điểm số 6.5-7.0 IELTS trở lên, tự tin, thành công trên con đường học tập và sự nghiệp tương lai.