Học IELTS cần bắt đầu từ đâu? Nếu mất gốc thì chọn học lớp nào phù hợp? Đây là khóa học mà IELTS Arena thiết kế riêng dành cho bạn mấy gốc, bắt đầu làm quen với tiếng anh, dần dần nắm vững những nền tảng cơ bản nhất chuẩn bị cho những nấc thang chinh phục IELTS phía trước.

A. Lớp học này dành cho ai?

Các bạn nên bắt đầu từ giai đoạn này nếu bản thân đang gặp phải các vấn đề như:

❌ Mất gốc tiếng Anh.

❌ Chưa nắm vững bảng phiên âm IPA, phát âm chưa chuẩn, còn sai nhiều âm cơ bản.

❌ Không nắm được các nguyên tắc về phát âm, nhấn trọng âm và ngữ điệu.

❌ Chưa từng tiếp xúc với IELTS, không nắm rõ được cấu trúc bài thi, dạng đề thi IELTS.

❌ Ngữ pháp còn yếu, chưa biết cách nhận dạng và sử dụng các cấu trúc câu phổ biến.

❌ Khả năng tiếp nhận ngôn ngữ: kỹ năng Nghe chưa tốt, chưa nắm bắt được thông tin; kỹ năng Đọc gặp nhiều khó khăn, hạn chế, khó hiểu.

❌ Khả năng sản sinh ngôn ngữ: chưa biết hình thành các câu cơ bản trong kỹ năng Viết, chưa nắm bắt được cách viết luận học thuật; kỹ năng Nói yếu, còn ấp úng, chưa diễn đạt được ý tưởng một cách trôi chảy trong tiếng Anh.

B. Mục tiêu đầu ra

Tăng trình độ từ A0 – A1 (theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR).

Ngữ pháp: Nắm được 16 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm cơ bản, bao gồm các thành phần câu, 2 thì cơ bản và các cấu trúc câu thông dụng trong giao tiếp.

Từ vựng: Nắm được 16 chủ đề từ vựng, trung bình mỗi buổi học viên sẽ được học 1-2 chủ đề từ vựng.

Nghe: Nghe hiểu những chủ đề cơ bản trong giao tiếp hằng ngày. Có thể rút ra ý chính của chủ đề đang được nói đến.

Nói: Tự giới thiệu về bản thân mình và những người thân thiết. Có thể giao tiếp những tình huống cơ bản như mua sắm, tham gia giao thông.

Đọc: Đọc được những mẫu văn bản đời sống và hành chính cơ bản, nắm được ý chính.

Viết: Viết được những đoạn văn ngắn từ 80-100 từ về các chủ đề cơ bản trong cuộc sống.

Đạt được tự chủ trong học tập, có định hướng và kế hoạch học tập hợp lý từ đó đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

C. Thời lượng học

Lớp học kéo dài 20 buổi với lịch học linh hoạt sáng, chiều tối để các bạn lựa chọn phù hợp.

D. Nội dung khóa học Basic

TOPICGRAMMARVOCABULARYSPEAKING
1. GreetingsTo beAlphabet

Classroom language

Greetings

2. Countries and nationalitiesIs/ are/amCountries and nationalitiesWhere are you from? What’s your nationalities
3. Time and age

Part of speech;

pronouns

Ordinal and cardinal number; Days, dates, months; Special occasions

What’s your date of birth?

What’s your phone number?

4. InterestsLike and dislike + V-ingInterests and hobbiesWhat do you like doing in your spare time?
5. Review 1 – Minitest 1
6. ObjectsCountable and uncountable nouns; Demonstrative (This, that, these, those)Things and items

What do you usually leave on a plane?

Describe your favorite souvenir

7. AbilitiesCan – can’tCommon activities collocationWhat can you do and can’t you do?
8. Daily activitiesAdverbs of frequency

Say the time

A typical day

What’s your typical day?
9. Grocery shoppingHow much – How many, quantifiersDaily shopping itemsWhat do you buy for grocery shopping?
10. Review 2
Mid-course test
11. School and studyFuture tense with “will”School, major, education

What’s your major?

What’s your school?

What will you do in the future?

12. Jobs

Present simple

Why and because in linking within a sentence

Jobs and where people work

What’s your job?

Where do you work?

Why do you love your job?

13. Food and drinks

Would like to V

= Want to

Dishes and drinks in different countries

What would you like to eat?

What do you have for breakfast/ lunch/ dinner?

14. Weather and seasonsThere is/ there are ; QuantifiersWeather and seasons in a yearWhat’s the weather in every season?
15. Review 3 – Minitest 2
16. PlacesPresent continuousWhere are places in town; PrepositionCould you show me where the market is?
17. VehiclesPast simple (be)Popular means of transportation

How do you go to school?

How long does it take you to go to school?

How far is it?

18. DirectionsGiving suggestion and invitation with let’s, how aboutDirections phraseCould you tell me how to get to….?
19. HolidaysArticle (A/an/the)Holiday activitiesA trip to remember
20. Review 4
Final test

E. Mô hình lớp học

1-2 giảng viên

– Học viên sau khi lên lớp phải hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà trước buổi học kỹ năng đó tiếp theo (Ví dụ: hoàn thành bài tập Reading trước buổi Reading tiếp theo)

– Trong mỗi buổi học, học viên được yêu cầu ghi chép theo chỉ dẫn của giảng viên. Học viên phải tích cực tham gia các hoạt động nhóm trên lớp để đạt kết quả tốt nhất.

– Học viên viết lại hoặc ghi âm lại bài nói nếu được giáo viên yêu cầu.

– Trong quá trình làm bài tập ở nhà, tất cả những thắc mắc đều được giáo viên trực tiếp giải đáp bằng điện thoại, email hoặc Facebook message. Các câu hỏi dài hoặc cần ví dụ minh hoạ cụ thể sẽ được giải đáp bằng email.

– Đặc biệt trong suốt khóa học IELTS, học viên sẽ được tặng thêm 20H HỌC BỔ TRỢ ngoài giờ học chính cùng với giảng viên để việc luyện thi hiệu quả.

Trên đây là thông tin chi tiết về lớp học IELTS Basic, các bạn cùng bắt đầu sẵn sàng cho hành trình chinh phục IELTS của chúng ta nhé!

IELTS Arena tự hào là:

►Đối tác chính thức của IDP – là đơn vị đăng ký thi IELTS và có nhiều ưu đãi giảm lệ phí lên đến 500k. 

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, IELTS Arena đã mở rộng 7 cơ sở trên toàn quốc, đào tạo hàng nghìn học viên đạt điểm số 6.5-7.0 IELTS trở lên, tự tin, thành công trên con đường học tập và sự nghiệp tương lai.