Bạn đang muốn học IELTS nhưng lại lo lắng vì mình chưa trang bị kỹ năng luyện thi IELTS? Vậy Pre-IELTS sẽ là khóa học xây dựng nền móng vững chắc cho hành trình chinh phục 7.0 IELTS của bạn

A. Lớp học này dành cho ai?

  • Học viên chưa có kỹ năng làm bài IELTS, chưa làm quen với cấu trúc, dạng đề thi IELTS.
  • Học viên còn nhầm lẫn về các quy tắc ngữ pháp.
  • Học viên có vốn từ hạn chế, ảnh hưởng đến độ hiểu và khả năng nói/viết.
  • Học viên chưa nắm rõ phiên âm và thường xuyên phát âm sai.

B. Mục tiêu đầu ra

  • Giúp bạn đạt được 3.5 IELTS.
  •  Bạn tăng được kiến thức nền về ngữ pháp và từ vựng, quan trọng hơn, có thể áp dụng chúng vào thực tiễn.
  • Bạn đạt được sự tự chủ trong việc học tập của chính mình, có định hướng và kế hoạch học tập hợp lý, từ đó đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

C. Thời lượng học

Lớp học kéo dài 25 buổi, mỗi buổi học 2 tiếng với lịch học linh hoạt sáng, chiều tối để các bạn lựa chọn phù hợp.

D. Nội dung khóa học

LESSONPREPARATIONIN CLASSHOMEWORK
1
Grammar:part of speechListening:Form completionIELTS Listening 
Vocabulary:describing people    
Strategy:How to identify the correct part of speech    
2
Grammar:subject verb agreementReading:Note completionIELTS Reading 
Vocabulary:Animals    
Strategy:Scanning and skimming a passage    
3
Grammar:present simple vs present continuousListening:Form and Note completionIELTS Listening 
Vocabulary:describing things    
Strategy:understanding the context    
4
Grammar:present perfect vs past simpleReading:summary completionIELTS Reading 
Vocabulary:health    
Strategy:summary completion    
5
Grammar:past continuous vs past perfectListening:Note completionIELTS Listening 
Vocabulary:research and inventions    
Strategy:understanding categories    
6
Grammar:future will, be going to, present simple, present continuousReading:Diagram completionIELTS Reading 
Vocabulary:nature and science    
Strategy:diagram completion    
Mini test 1 (taking place on a different day)    
7
Grammar:passive voiceListening:Form completionIELTS Listening 
Vocabulary:diseases and cures    
Strategy:identifying distractors    
8
Grammar:special passive structures, causativeReading:Table and Flowchart completionIELTS Reading 
Vocabulary:Weather    
Strategy:Table and Flowchart completion    
9
Grammar:defining relative clausesListening:Table and Flowchart completionIELTS Listening 
Vocabulary:travel    
Strategy:recognising paraphrase    
10
Grammar:non defining relative clausesReading:Matching ideasIELTS Reading 
Vocabulary:Education    
Strategy:Matching sentence endings    
11
Grammar:review    
Vocabulary:review    
Mid-course test (taking place on a different day)    
12
Grammar:comparatives, superlative, too many,/ too much, enough, as …asWritingTask 1: TrendIELTS Writing task 1 
Vocabulary:verbs, numbers, fractions, percentages    
Strategy:Writing Task 1 essay’s structure    
13
Grammar:phrasal verbsSpeaking IELTS Speaking 
Vocabulary:studying and courses    
Strategy:answering fully    
14
Grammar:summarising and concludingWritingTask 1: TrendIELTS Writing task 1 
Vocabulary:adverbs    
Strategy:avoiding repetition    
15
Grammar:special comparisonSpeaking IELTS Speaking 
Vocabulary:fashion and design    
Strategy:using the right tense    
16
Grammar:examplificationWritingTask 1: TrendIELTS Writing task 1 
Vocabulary:education    
Strategy:comparing and contrasting data    
17
Grammar:Linking wordsSpeaking IELTS Speaking 
Vocabulary:personalities and attitudes    
Strategy:improving fluency and coherence    
18
Grammar:real conditional, as long as, unlessWritingTask 1: TrendIELTS Writing task 1 
Vocabulary:energy    
Strategy:describing numbers and figures accurately    
19
Grammar:unreal conditionalsSpeaking IELTS Speaking 
Vocabulary:Environment    
Strategy:Keep talking    
Mini test 2 (taking place on a different day)    
20
Grammarverb + infinitive / gerundWritingTask 2 AdvantageIELTS Writing task 2 
Vocabularywork    
strategy:
types of academic essays + writing advantage/disadvantage paragraph
    
21
Grammar:so .. that, such … that . too, enoughSpeaking IELTS Speaking 
Vocabulary:Money    
Strategy:dealing with problems    
22
Grammar:emphasisWritingTask 2: Problem SolutionIELTS Writing task 2 
Vocabulary:cities    
Strategy:writing problem/solution paragraph    
23
Grammar:either or, neither norSpeaking IELTS Speaking 
Vocabulary:language    
Strategy:pronunciation, intonation and chunking    
24
Grammar:reason, concessionWritingTask 2IELTS Writing task 2 
Vocabulary:crime    
Strategy:P.I.E    
25
Grammarreview    
Vocabularyreview    
Final test (taking place on a different day)    

E. Mô hình lớp học:

Bước 1: Bạn sẽ được gửi trước các kiến thức ngữ pháp, từ vựng, chiến lược làm bài để nghiên cứu trước khi lên lớp. Những nội dung này đều là những nội dung mà bạn có thể tự tiếp cận và có đủ khả năng tìm hiểu trước.

Bước 2: Toàn bộ thời gian trên lớp, bạn sẽ áp dụng phần kiến thức đã được nghiên cứu ở nhà để thực hành luyện tập chiến lược làm bài thi IELTS. Khi tương tác với các bạn trên lớp, giáo viên không cần đầu tư quá nhiều thời gian đi lại từng chút một của phần kiến thức đã chuẩn bị ở nhà, mà có thể tiến hành việc cùng các bạn luyện tập các bài tập trong đề thi IELTS. Khóa học PRE IELTS được chia làm 2 phần:

– 11 buổi đầu khóa: bạn được học 5 buổi kỹ năng Nghe và 5 buổi kỹ năng Đọc xen kẽ nhau, sau đó có 1 buổi ôn tập.

– 14 buổi còn lại: bạn được học 7 buổi kỹ năng Viết và 6 buổi kỹ năng Nói, sau đó có 1 buổi ôn tập.

Bước 3: Về nhà, bạn sẽ luyện tập thêm các bài thi IELTS thật. Các bài tập được thiết kế như là một chiếc “khóa” để xác nhận lại toàn bộ kiến thức đã học trong bài, giúp bạn và giáo viên nắm được trình độ và tốc độ tiến bộ trong việc học.

IELTS Arena tự hào là:

►Đối tác chính thức của IDP – là đơn vị đăng ký thi IELTS và có nhiều ưu đãi giảm lệ phí lên đến 500k.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, IELTS Arena đã mở rộng 7 cơ sở trên toàn quốc, đào tạo hàng nghìn học viên đạt điểm số 6.5-7.0 IELTS trở lên, tự tin, thành công trên con đường học tập và sự nghiệp tương lai.