Trình độ tiếng anh của bạn đang ở mức cơ bản? Bạn mong muốn cải thiện trình độ tiếng anh của mình ở cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết? Vậy thì Speed Up chính là khóa học sinh ra để dành cho bạn.

A. Lớp học này dành cho ai?

 • Người thường gặp khó khăn trong việc nghe và hiểu các câu đơn giản, các từ vựng và ngữ pháp cơ bản.
 • Người gặp khó khăn trong việc giao tiếp, không thể tạo ra câu đơn giản và đúng ngữ pháp.
 • Người gặp khó khăn trong việc hiểu nghĩa và ngữ cảnh dù có thể đọc được các từ và câu đơn giản.
 • Người gặp khó khăn trong việc viết các câu đơn giản và không thể sử dụng ngữ pháp chính xác.

B. Mục tiêu đầu ra

 • Tăng trình độ từ A1 – A2.
 • Ngữ pháp: Nắm được 16 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm cơ bản, bao gồm 5 thì cơ bản và các cấu trúc câu thông dụng trong giao tiếp.
 • Từ vựng: Nắm được 16 chủ đề từ vựng, trung bình mỗi buổi học viên sẽ được học 1-2 chủ đề từ vựng.
 • Nghe: Nghe hiểu những chủ đề cơ bản trong giao tiếp hằng ngày. Có thể rút ra ý chính của chủ đề đang được nói đến.
 • Nói: Có khả năng nói về một chủ đề thông dụng bằng từ 1 – 2 phút. Có thể giao tiếp những tình huống tham gia giao thông, du lịch… Chuẩn hóa phát âm thông qua việc rèn luyện khẩu hình và nghe phát âm chuẩn.
 • Đọc: Đọc được những mẫu văn bản đời sống và hành chính cơ bản, nắm được ý chính.
 • Viết: viết được những đoạn văn ngắn từ 100-120 từ về các chủ đề cơ bản trong cuộc sống.
 • Đạt được tự chủ trong học tập, có định hướng và kế hoạch học tập hợp lý từ đó đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

C. Thời lượng học

Lớp học kéo dài 20 buổi với lịch học linh hoạt sáng, chiều tối để các bạn lựa chọn phù hợp.

D. Nội dung khóa học

TOPICGRAMMARVOCABULARYPRONUNCIATIONSPEAKING
1. My familybe – doFamily membersletters and soundsFamily tree
2. ClothesPresent simple – Present continuousClothing items/i:/ – /i/ /uː/ – /ʊ/Formal vs. informal wear
3. AppearanceParts of speechAppearance/ə/ – /ɜː/ /ɑː/-/ʌ/How does a person look ?
4. Feelings and emotionsQuestion formationFeelings and emotions/æ/ – /e/ /ɒ/-/ɔː/How does a person feel?
5. Review 1 – Minitest 1
6. AccommodationFuture simplekind of accommodation/s/-/z/ , /f/ – /v/A dream house
7. In the living roomModal verbs: must, have toFurniture/ʃ/ /ʒ/ /tʃ/ /dʒ/How do you want to decorate your living room
8. In the kitchen

Past simple

regular verbs

Kitchen items/d/ – /t/Compare kitchens in the past and at present
9. In the bedroom

Past simple

Irregular verbs

Parts of bedding/θ/ – /ð/Describe your bedroom
10. Review 2
Mid-course test
11. SportsPresent perfectNames of sports/ɪə/ – /əʊ/Your favourite sport
12. CinemaSince, for, ever, never, already, yetMovie genres/eə/, /eɪ/Your favourite movie
13. Shoppingenough, too much, too manyOnline shopping vs. going to the shop/oɪ/ – /ʊə/Going shopping and asking for price
14. MusicSo, because, but, although

Musical instrument,

music genres

/ai/ -/aʊ/Your favorite kind of music
15. Review 3 – Minitest 2
16. Studying issuesModal verbs: Should, ought to, mayDifficulties at school/j/ /r/ /w/Giving advices to overcome studying issues
17. OccupationPresent perfect or past simpleKind of jobs/l/ /m/ /n/ ng/Talk about a job
18. TravellingComparatives

Means of transport

Hotel amenities

StressTalk about a trip
19. DestinationsSuperlativesIn the town and in the countrysideIntonationDescribe a tourist attraction

Mô hình lớp học: 3P (Prepare – Present/Practice – Produce)

 • Học sinh chuẩn bị bài về nhà trong sách Chuẩn bị (Preparation);
 • Lên lớp Giáo viên check kiến thức và kiểm soát sự chính xác của học viên khi tự học phần chuẩn bị ở nhà;
 • Giáo viên tổ chức hoạt động và bài tập để thực hành;
 • Về nhà, học viên làm bài tập để củng cố lại kiến thức đã học trên lớp;
 • Giáo viên sửa bài tập về nhà và đưa ra nhận xét cho từng học viên .

Trên đây là thông tin chi tiết về lớp học Speed up, các bạn cùng bắt đầu sẵn sàng cho hành trình chinh phục IELTS của chúng ta nhé!

IELTS Arena tự hào là:

►Đối tác chính thức của IDP – là đơn vị đăng ký thi IELTS và có nhiều ưu đãi giảm lệ phí lên đến 500k.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, IELTS Arena đã mở rộng 7 cơ sở trên toàn quốc, đào tạo hàng nghìn học viên đạt điểm số 6.5-7.0 IELTS trở lên, tự tin, thành công trên con đường học tập và sự nghiệp tương lai.