Em nắm được tiếng anh cơ bản rồi nhưng đi vào làm bài tập thì em vẫn sai rất nhiều, em cần học thêm những gì để củng cố vốn tiếng anh của mình hơn ạ?”

Hãy tham khảo lộ trình học 3.5 – 5.0 của IELTS Arena nhé! Lộ trình tự học với các bài học chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn chinh phục mục tiêu của mình trong thời gian sớm nhất.

1.Ngữ pháp 

Về Ngữ pháp, thầy cô chia làm 8 bài, trong đó các bạn sẽ củng cố về các kiến thức trọng tâm cần có đối với IELTS 5.0

Bài học ngữ pháp 
Bài 1: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Bài 2:  So sánh hơn và so sánh hơn nhất
Bài 3: Câu điều kiện
Bài 4: Câu bị động cầu khiến
Bài 5: Mệnh đề quan hệ 
Bài 6: Từ nối 
Bài 7: Chủ ngữ giả & câu giả định 
Bài 8: Đảo ngữ 

2.Từ vựng 

Về từ vựng, thầy cô chia làm 14 bài với những chủ đề quen thuộc và gần gũi

Bài học từ vựng
Bài 1: Nghệ thuật thuyết phục
Bài 2: Tham gia
Bài 3: Sự nóng lên toàn cầu
Bài 4: Con người và các mối quan hệ
Bài 5: Các từ để mô tả đồ thị và sơ đồ
Bài 6: Từ ngữ thể hiện sự giống và khác nhau
Bài 7: Biểu thức ký hiệu cho văn bản
Bài 8: Trạng từ 
Bài 9: Từ vựng mô tả nguyên nhân và kết quả
Bài 10: Từ vựng về sức khỏe
Bài 11:  Từ vựng về giáo dục
Bài 12: Nhấn mạnh và giảm nhẹ
Bài 13: Dụng cụ
Bài 14: Từ vựng về thành phố

3. Reading

Bài học Reading
Bài 1: Hoàn thành form
Bài 2: Matching features
Bài 3: Idea location
Bài 4: T/F/NG

4. Writing

Về Ngữ pháp, thầy cô chia làm 12 bài, trong đó các bạn sẽ củng cố về các kiến thức trọng tâm cần có đối với IELTS 5.0

Bài học Writing
Bài 1: Task 1 Trend Review
Bài 2: Task 1 Statistics Strategy
Bài 3: Task 1 Statistics Strategy
Bài 4: Task 2 Overview
Bài 5: Task 2 Opinion Strategy
Bài 6: Task 2 Opinion Strategy
Bài 7: Task 2 Discuss Strategy
Bài 8: Task 2 Discuss Strategy
Bài 9: Task 2 Discuss Strategy
Bài 10: Task 2 Discuss Strategy
Bài 11:  Task 1 Statistics & Trend
Bài 12: Task 2 Discuss & Opinion

5. Listening

Bài học listening
Bài 1: Form & Note Completion
Bài 2: Table & Flowchart Completion
Bài 3: Map labelling
Bài 4: Matching ideas
Bài 5: Matching Ideas & Map Labelling

6. Speaking

Bài học speaking
Bài 1: PRED Review
Bài 2: Part 1 Strategy
Bài 3: Part 1 Strategy
Bài 4: Part 2 Strategy
Bài 5: Part 2 Strategy