[Teacher’s Arena Series] Ms. Hồng Minh

IELTS Arena xin chàoo!!  Được biết đến là người giáo viên luôn luôn tận tậm và sẵn sàng giúp đỡ học sinh của mình. Arena xin được bật mí về