Contact Info

Mr. Phan Tất Bách

Giảng viên

Thầy Phan Tất Bách là giảng viên có profile“siêu đinh”đạt điểm số 8.5 IELTS Overall với 9.0 Listening tuyệt đối, 8.5 Reading, 8.5 Speaking. Đặc biệt hơn nữa thầy Bách Phan đạt học bổng toàn phần và tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Đại học Sterling, Vương quốc Anh. Với phương châm giảng dạy “Every beginner possesses a great potential to be an expert in his or her chosen field.” Thầy luôn quan niệm rằng không có việc gì khó nếu các bạn thực sự quyết tâm làm bằng hết khả năng và đam mê của mình.

Thầy đã và đang là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các bạn học sinh đang theo học tại IELTS Arena.