Em là một người mất gốc, kiến thức tiếng Anh của em còn kém, vậy liệu em có thể học IELTS không?

Bắt đầu học IELTS như thế nào?” Hay “Em có thể nắm chắc kiến thức tiếng anh chỉ trong 3 tháng hay không?”

Câu trả lời là có thể các bạn nhé, nếu bạn xây dựng cho mình một lộ trình học IELTS khoa học cùng với quyết tâm và đam mê, chắc chắn bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Nếu mới bắt đầu nhưng chưa biết học IELTS như thế nào? Vậy thì lộ trình tự học IELTS 0 – 3.5 với các bài học chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn chinh phục mục tiêu của mình trong thời gian sớm nhất.

Lộ trình học IELTS 0 – 3.5

1. Ngữ pháp 

Về Ngữ pháp, thầy cô chia làm 25 bài, trong đó các bạn sẽ củng cố về các thì trong tiếng Anh, chia động từ, các dạng từ , dạng câu và từ nối.

Bài học ngữ pháp 
Bài 1: Từ loại 
Bài 2:  Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Bài 3: Thì hiện tại đơn & thì hiện tại tiếp diễn
Bài 4: Thì hiện tại hoàn thành & thì quá khứ đơn
Bài 5: Thì quá khứ tiếp diễn & quá khứ hoàn thành 
Bài 6: Các thì tương lai
Bài 7: Câu bị động 
Bài 8: Câu bị động đặc biệt, thể sai khiến
Bài 9: Mệnh đề quan hệ 
Bài 10: Mệnh đề quan hệ không xác định 
Bài 11: Ôn tập
Bài 12: So sánh hơn, so sánh hơn nhất, too many/ too much, …
Bài 13: Cụm động từ 
Bài 14: Tóm tắt & Kết luận
Bài 15: So sánh đặc biệt
Bài 16: Ví dụ 
Bài 17: Từ nối 
Bài 18: Điều kiện thực, as long as, unless
Bài 19: Điều kiện hư vô 
Bài 20: Động từ to V & Động từ V_ing
Bài 21: so … that, such..that, too … enough
Bài 22: Sự nhấn giọng
Bài 23: either or, neither nor
Bài 24: Mệnh đề nhượng bộ 
Bài 25: Ôn tập
  1. Từ vựng

Về Từ vựng, các bạn sẽ được làm quen với những dạng từ thường xuất hiện trong IELTS và các chủ điểm từ vựng quen thuộc các em thường gặp trong bài thi IELTS.

Bài học từ vựng
Bài 1: Miêu tả người
Bài 2: Miêu tả động vật
Bài 3: Miêu tả đồ vật
Bài 4: Từ vựng về sức khỏe
Bài 5: Từ vựng về nghiên cứu và phát minh
Bài 6: Từ vựng về thiên nhiên và khoa học 
Bài 7: Từ vựng về bệnh tật và cách chữa
Bài 8: Từ vựng về thời tiết
Bài 9: Từ vựng về du lịch
Bài 10: Từ vựng về giáo dục
Bài 11: Ôn tập
Bài 12: Từ vựng về động từ, số,phân số,  phần trăm,
Bài 13: Từ vựng về việc học và khóa học
Bài 14: Trạng từ 
Bài 15: Từ vựng về thời trang và thiết kế
Bài 16: Từ vựng về giáo dục
Bài 17: Từ vựng về tính cách và thái độ
Bài 18: Từ vựng về năng lượng 
Bài 19: Từ vựng về môi trường 
Bài 20: Từ vựng về công việc
Bài 21: Từ vựng về tiền bạc 
Bài 22: Từ vựng về thành phố
Bài 23: Từ vựng về ngôn ngữ 
Bài 24: Từ vựng về tội phạm 
Bài 25: Ôn tập

3. Listening

Phần Listening – được chia làm những bài học nhỏ, là những chủ điểm cực kỳ quen thuộc và thường gặp nhất trong IELTS, cuối mỗi bài là phần luyện tập để củng cố kiến thức bài học nhé!

Bài học Listening
Bài 1: Hoàn thành form (form completion)
Bài 2: Hoàn thành form và điền vào chỗ trống (form and note completion)
Bài 3: Điền vào chỗ trống (note completion))
Bài 4: Hoàn thành form (form completion)
Bài 5: Hoàn thành bảng và sơ đồ (table and flowchart completion)
  1. Reading

Phần Reading gồm 5 bài với những Chiến thuật giúp làm bài Reading một cách hiệu quả nhất, bên cạnh đó, cô thầy còn có bài chia sẻ để hướng dẫn các bạn làm bài tập tốt hơn!

Các bài học chuyên mục reading sẽ phân theo từng dạng bài trong đề thi IELTS để bạn có thể tiếp cận dần với đề thi cũng như hiểu rõ kỹ năng làm bài cho từng dạng bài khác nhau. 

Bài học Reading
Bài 1: Điền vào chỗ trống (note completion))
Bài 2: Hoàn thành tóm tắt (summary completion)
Bài 3: Hoàn thành biểu đồ (diagram completion))
Bài 4: Hoàn thành bảng và sơ đồ (table and flowchart completion)
Bài 5: Nối 2 vế (matching idea)