ƯU ĐÃI THÁNG 2: HÁI LỘC SIÊU TO – KHÔNG LO HỌC PHÍ

 

ƯU ĐÃI THÁNG 2: HÁI LỘC SIÊU TO – KHÔNG LO HỌC PHÍ

NỘI DUNG KHUYẾN MÃI:
🌟 🌟 Làm hợp đồng đào tạo dành cho học viên đăng ký từ 1 triệu đồng trở lên
🌟 🌟 Ưu đãi 5% học phí khi đăng ký 03 và 04 khóa (Chia làm 3 tháng đóng liên tiếp: Tháng đầu (T2) đóng 40%; tháng thứ 2 (T3) và tháng thứ 3 (T4) mỗi tháng đóng 30% học phí trước ngày 15 hàng tháng)
🌟 🌟 Ưu đãi 10% học phí khi đăng ký từ 05 khóa trở lên
(Chia làm 3 tháng đóng liên tiếp: Tháng đầu (T2) đóng 40%; tháng thứ 2 (T3) và tháng thứ 3 (T4) mỗi tháng đóng 30% học phí trước ngày 15 hàng tháng)
🔥 🔥 🔥 Ưu đãi đặc biệt
⚡️ Học viên đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên sẽ được giảm thêm 500k học phí mỗi học viên
⚡️ Giảm thêm 3% khi học viên đăng ký full học phí từ 3 khóa trở lên trong tháng 2
 
Bài viết liên quan